Sollyset – bevissthetens lys – stråler ut til alle. Noen blir ladet av det.

Symbolet, som er logo for Integral Psykologisk Institutt As, er en pyramide der  spissen åpenbarer starten på en kosmisk erfaring, som går inn i uendeligheten.  Fra alle sider, fra hvert vårt ståsted,  kan vi klatre mot spissen av pyramiden  og møte den samme ikke-materielle  virkeligheten.  Symbolet kjennetegner essensen av vårt arbeid  i integral terapi  – fra jord til himmel.  Mennesket forsterker bena sine for å stå på jorden og klargjør sinnet  for å åpne seg for den kosmiske kraften.

Vi er opptatt av en helhetlig forståelse av individet, dvs. forståelse av det fysiske og psykiske individet, individet i nærmiljøet og samfunnet, samt individet i et spirituelt perspektiv som den enkelte er fortrolig med. Denne forståelsen benyttes i instituttets tilbud om integral terapi og i vårt utdanningstilbud om å utvikle seg til integral terapeut. Vi legger også stor vekt på individets mulighet til å oppdage skjulte ressurser i seg selv. Det skjer en læringsprosess som fører til bevisste handlinger som forsterker personligheten. Også i våre øvrige undervisningstilbud og psykologiske rådgivning, inngår en helhetlig forståelse og handlingstiltak knyttet opp til det enkelte tema vi holder foredrag, utviklingsgrupper, veiledning og kurs innen. Også vårt tilbud om konflikthåndtering og mekling baserer seg på en helhetlig måte å forstå og reparere de relasjonelle konfliktene på.


U.S. Sakhi
Cand. polit. & psykologisk rådgiver
mobil (+47) 920 34 828
sakhi@online.no 


Grethe Nordhelle
Psykolog & advokat
mobil (+47) 928 00 226
post@nordhelle.no


Elin Ingvaldsen
Studiekoordinator
Integral terapeut utdanning
mobil (+47) 911 58 619
eliningvaldsen@me.com

Adresse:      Integral Psykologisk Institutt As, Hvalstadåsen 11, 1395 Hvalstad

NYHETSBREV     Ønsker du å holde deg oppdatert på våre aktiviteter i form av  kurs, seminarer, grupper, utdanning, nye bøker, artikler, etc.? Send din mailadresse til post@nordhelle.no og opplys at du ønsker vårt nyhetsbrev.

facebook_logo_square  Klikk på FACEBOOKSYMBOLET HER  og se hva vi holder på med i vårt daglige virke  i form av skriving av  bøker og  artikler og ellers om  foredrag, seminarer etc.   som er åpne for publikum, intervjuer  i medier mv.   Fint hvis du liker siden vår som samtidig  gir deg  mulighet til å holde deg oppdatert om våre aktiviteter på Integral Psykologisk Institutt.