Mekling

Mekling eller konflikthåndtering tilbys til personer som opplever konflikter i familie, nærmiljøet eller på jobben. Mekling innebærer at mekleren, som nøytral tredjeperson hjelper partene i å håndtere konflikten. Det betyr at begge, eller alle parter i konflikten må være villige til å være med i meklingsrommet (er det ikke ønskelig, eller mulig at begge parter kommer, kan det tilbys rådgivning til den ene parten, se under rådgivning foran).

Noen konflikter kan løses ganske raskt ved hjelp av mekler, mens andre trenger en prosess over litt tid. Noen få saker er ikke egnet til mekling, eller lar seg vanskelig løse fordi en eller begge parter egentlig ikke ønsker en fredelig løsning.

Grethe Nordhelle er godkjent som offentlig mekler for Oslo og Akershus ved separasjon eller samlivsbrudd. Hun er del av den offentlige obligatoriske ordningen og praktiserer som  ekstern mekler for Asker & Bærum. Det innebærer at meklingsattest utstedes og at denne form for mekling er gratis for partene. Denne meklingen gjelder kun parter som har barn under 16 år, og enten skal gå til rettsak (gifte, samboende eller aldri bodd sammen), ta ut separasjon eller er samboende som skal oppløse samboerforholdet.

Ved separasjon er mekling obligatorisk selv om foreldre er enige om avtale om barna. Ved oppløsning av samboerforhold kreves mekling for å få ekstra barnetrygd. Ordningen gjelder kun spørsmål om foreldreansvar, bosted (omsorg) eller samværsrett for felles barn. I disse sakene er mekling obligatorisk. Ved separasjon er mekling obligatorisk selv om foreldre er enige om avtale om barna. Andre nærliggende konflikter som ikke dekkes av det offentlige, kan vi som private meklere tilby hjelp til. Gjelder det mekling av konflikter om økonomisk oppløsning av samliv, råder vi til at man kontakter praktiserende advokat som også har meklingskompetanse.

Grethe Nordhelle har utgitt tre bøker om konfliktforståelse, konflikthåndtering og mekling.  Se nærmere under salg av våre bøker.