Mekling- konflikthåndtering

Mekling eller konflikthåndtering tilbys til personer som opplever konflikter i familie, nærmiljøet eller på jobben. Mekling innebærer at mekleren, som nøytral tredjeperson hjelper partene i å håndtere konflikten. Det betyr at begge, eller alle parter i konflikten må være villige til å være med i meklingsrommet (er det ikke ønskelig, eller mulig at begge parter kommer, kan det tilbys rådgivning til den ene parten, se under rådgivning foran).

Noen konflikter kan løses ganske raskt ved hjelp av mekler, mens andre trenger en prosess over litt tid. Noen få saker er ikke egnet til mekling, eller lar seg vanskelig løse fordi en eller begge parter egentlig ikke ønsker en fredelig løsning.

Grethe Nordhelle har også erfaring som offentlig godkjent mekler for Oslo og Akershus ved separasjon eller samlivsbrudd fra 1993-2020.  Hun har vært  faglig ansvarlig  og hovedlærer for en meklerutdanning på masternivå i 10 år.

Grethe Nordhelle har utgitt tre bøker om konfliktforståelse, konflikthåndtering og mekling.  Se nærmere under salg av våre bøker.