Undervisning etc.

Vi tilbyr  undervisning i form av forelesninger, workshops eller kortere seminarer innen disse sentrale psykologiske temaene:

  • Kommunikasjon.
  • Konflikthåndtering og mekling.
  • Manipulasjon.
  • Selvrealisering og å skape ny identitet i voksen alder.
  • Separasjon-  samlivsbrudd,- konsekvenser for  barn og for voksne.
  • Åndelige perspektiver i arbeid med å hjelpe mennesker.
  • Forståelse og håndtering av angst på ulike arenaer og nivåer.
  • Sakkyndigrollen i rettssystemet.
  • Stress og stressmestring.
  • Hagepsykologi.

Veiledning

Vi tilbyr veiledning til familievern, barnevern og andre fagpersoner som trenger bistand til konflikthåndtering eller andre relasjonelle utfordringer, inklusive vanskelige personer.

Selvutviklingsgrupper

Vi tilbyr selvutviklingsgrupper fra 5-8 personer over en begrenset tidsperiode, der man arbeider for de som har behov for videreutvikling av sin livsprosess. Ta kontakt med Grethe Nordhelle på post@nordhelle.no hvis du er interessert i det.

Dialog om sentrale livstemaer hjemme hos deg?

Dersom du samler noen mennesker hjemme hos deg selv som ønsker å drøfte sentrale livskunnskapstemaer, og du ikke bor langt unna, kan Grethe av og til påta seg å lede en slik samtale  i et par timer, basert på en eller flere av temaene hun har skrevet bok om.  Det behøver ikke å koste noe og den eller de bøkene temaene dreier seg om vil da være til salgs på slik samling.  Samtale over et tema kan være vel så personlig og ikke minst lærerikt som undervisning i tradisjonell forstand.