SALONG

De franske salongene begynte på 1600-tallet.  I Norge var det også vanlig tidligere, og hva er vel mer naturlig enn å gjenoppta en gammel verdifull samtaletradisjon?  I  salongene gjaldt det  å legge til rette for dialog framfor monolog. Tendensen var at salongene ble avholdt i relativt små rom, for å lette den intime konversasjonen. Det var å snakke sammen som var hovedformålet –  med vekt på skjelne, analysere, få fram nyanser, i en slags undersøkende psykologi eller psykologisk analyse. For oss vil en slik metode anvendes for å forstå mer om menneskets livsutviklingsprosess i et eksistensialistisk perspektiv. I salongene møttes deltagerne på like fot.

Integral psykologisk institutt  inviterer til salong vanligvis to ganger i året.   Den holdes i Instituttets lokaler på Hvalstad i Asker.   I salongen  skjer en utveksling av erfaringer mellom  de som har faglige kunnskaper, de som har personlige livserfaringer og de som har begge deler.     Det kan være  nyttig for oss alle  å berike vår  sentrale livskunnskap gjennom en gjensidig, nær og åpen  dialog.

Vi har invitert til salong fra 2013 til dags dato hvert halve år.  Samtalene har vært preget av respektfull lytting, åpen meddelelse og utvidelse av vår forståelse.  Mange har gått der fra med nye verdifulle impulser til livsprosessen.

DAGENS TEMA I SALONGEN

Vi har et tema for hver salong, som foregår en lørdag fra 11-15  i hvert semester.    Dagens tema som har vært i salongen :

 • Hva blokkerer meg?  Vet du hva som forstyrrer deg?  Har vi alle mer eller mindre noe som skremmer oss i dagliglivet?  Hvordan ta det ut og føle seg lett?
 • Om gode relasjoner.  Kan relasjon utvikles til dypere kjærlighet og danne et fredelig liv?
 • Søker vi fred i fellesskapet eller i det indre rom?  Er fred alt vi mennesker trenger?
 • Omsorg
 • Materialismen – en del av livet.  Hva er livet mer?
 • Meg og mitt – Deg og Ditt.  Hva er tilfredsstillende prosess?
 • Fra en materialistisk utvikling i dag til en indre reise.
 • Er en materialistisk utvikling tilstrekkelig for tilfredsstillelse i livet- eller er det noe mer enn det?
 • Vi utveksler kunnskap og erfaringer om egoets betydning i livsprosessen.
 • Hva gjør vi?  Hvor går vi? Hva vil jeg med livet?
 • Sinnets (the minds) betydning for vår utvikling.  Er det sinnet som dirigerer meg hvordan jeg lever, eller bestemmer jeg over sinnet?
ØNSKER DU Å DELTA?

Salong er en lukket gruppe, ca. 18-20 personer,  hvor vi velger ut hvem som inviteres fra gang til gang. Det er en seriøs, meningsfull  samtale for de som er sannhetssøkende i livet sitt og er opptatt av å være i en utviklingsprosess.    Vi forutsetter at de som deltar har en oppriktig åpen, søkende, lyttende holdning  og ønsker å lære og forstå  mer om livet sitt i lys av en eksistensiell/spirituell dimensjon.  Med spirituell dimensjon mener vi  den Skaperkraften som er opphav til  alle religioner, som har skapt naturen som vi er en del av.

Dersom du tror at dette er noe for deg, kan du sende en mail til oss og skrive litt om deg selv og din motivasjon til post@nordhelle.no og vi vil kontakte deg tilbake.