Selvutviklingsgrupper

SELVUTVIKLINGSGRUPPE- INTENSIV KURS

Selvutviklingsgruppe tilbys fra tid til annen til for 5-7 personer som har behov for:
-økt bevisstgjøring om hvem man er som unikt vesen
– økt bevisstgjøring av hva som hindrer kontakt med det indre selvet i form av ytre og indre forstyrrelser eller påvirkning av andre i feil retning
– hvordan økt bevissthet kan omsettes i praktisk handling 

Utvikling av selvet innebærer å bli kjent med sin indre karakteristiske funksjon i livet.

Målet er å gi den enkelte analyseverktøy for selv å kunne håndtere sine utfordringer i livet som hindrer selvrealiseringsprosessen.  I siste delen vil det også bli introdusert metodikk for å få dypere selvkontakt.  Kurset gir gode muligheter for dialog mellom gruppedeltakere og med gruppeledere.

Kurset er intensivt, noe som tilsier at vi ikke kan arbeide i dybden med den enkeltes konkrete utfordringer i livet.  Dersom noen deltakere har behov for slikt arbeid, er mulig i separate samtaler på et annet tidspunkt.   Kurset egner seg ikke for mennesker i en livskrise der det er behov intensiv støtte og hjelp.

Kursledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Det er løpende påmelding til kurset er fulltegnet.  Det lønner seg derfor å være tidlig ute.

Har du spørsmål, kontakt Grethe Nordhelle på mobil 92800226 eller post@nordhelle.no

Nytt kurs!

Lørdagene: 25. mai, 1, juni, 8. juni og 15. juni fra kl.12-14.30. Liten pause med snacks, te/kaffe og ikke minst mulighet til å nyte hagen og instituttets bibliotek og bokhandel. Kursavgift kr.4750,-. Kursledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle. Påmeldingsfrist: 1. mars ved mail til post@nordhelle.no Opplys navn, adresse, mobiltlf,, alder, yrkesbakgrunn og status nå. Dersom kurset ikke er fulltegnet , er det anledning til å melde seg etter fristen.