Selvutviklingsgrupper

SELVUTVIKLINGSGRUPPE- INTENSIV KURS

Selvutviklingsgruppe tilbys til ca.6 personer som har behov for:
-økt bevisstgjøring om hvem man er som unikt vesen
– økt bevisstgjøring av hva som hindrer kontakt med det indre selvet i form av ytre og indre forstyrrelser eller påvirkning av andre i feil retning
– hvordan økt bevissthet kan omsettes i praktisk handling 

Utvikling av selvet innebærer å bli kjent med sin indre karakteristiske funksjon i livet.

Målet er å gi den enkelte analyseverktøy for selv å kunne håndtere sine utfordringer i livet som hindrer selvrealiseringsprosessen.  I siste delen vil det også bli introdusert metodikk for å få dypere selvkontakt.  Kurset gir gode muligheter for dialog mellom gruppedeltakere og med gruppeledere.

Kurset er intensivt, noe som tilsier at vi ikke kan arbeide i dybden med den enkeltes konkrete utfordringer i livet.  Dersom noen deltakere har behov for slikt arbeid, er mulig i separate samtaler på et annet tidspunkt.   Kurset egner seg ikke for mennesker i en livskrise der det er behov intensiv støtte og hjelp.

Kursledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Det er løpende påmelding til kurset er fulltegnet.  Det lønner seg derfor å være tidlig ute.

Har du spørsmål, kontakt Grethe Nordhelle på 92800226.

Kurset dette semesteret går over følgende mandager fra kl.17 -19:
25. april, 2.mai, 9. mai, 16. mai .
Sted: Integral Psykologisk Institutt, Hvalstad i Asker.
Pris: kr. 3400,-
Påmelding skjer til post@nordhelle.no

Er du interessert i kurs i neste semester, send oss en mail.