Natur og hage

Omgivelsene påvirker oss. Bevissthet om hva vi eksponerer oss for av miljø er viktig.

Ved besøk på Instituttets klinikk er du hjertelig velkommen til  før – eller etter – samtalen å besøke  hagen i Hvalstadåsen 11 som  grenser til Hvalstadåsen 7 via en buegang av hengepil med velkomstskilt.  Det er frisk  luft, vidt utsyn  og gode omgivelser for fysisk og psykisk opplading  på stedet.  Hagen har i tillegg til de vakre skapningene blomstene er, nyttevekster, skulpturer, vannfontene og flere sitteplasser både i nedre og øvre del av hagen som omslynger huset med ulike hagerom.   På et skilt  står det:

7a

 

 

I boken Hagepsykologi. Naturens harmoniserende kraft 

hageps

finnes  mange  vakre fotos fra klinikkens hage, den gang klinikken lå på Bygdøy, Det er en delvis selvbiografisk bok, men også klienters erfaringer med  bruk av hagen er beskrevet.  Naturen som våre omgivelser, og særlig hagen som naturen i fortettet form,  har en selvhelbredende kraft og  fungerer som en  psykisk ladestasjon.  Også i terapier kan forståelse av det unike mennesket, som  del av naturen, sammenliknes med planter på ulik vis og utdype vår forståelse og selvkontakt.  Mens vi mennesker streber etter å være noe som ikke er vår sanne natur, vil en tulipan aldri drømme om å være en lilje. Derfor er plantene harmoniske, noe vi mennesker strever mye for å bli. Å gjenkjenne og utfolde vår sanne natur er derfor en viktig ingrediens i integral terapi.