Integral terapeut utdanning

Vi har under utvikling en utdanning til integral terapeut som et ettårig deltidstilbud til terapeuter som ønsker en mer helhetlig forståelse  og metodisk tilnærming for å møte sine klienter.   Også helse- og sosialarbeidere med mye erfaring med å arbeide terapeutisk i møte med mennesker kan søke.  Utdanningen vil basere seg på å bli  integral terapeut  slik integral terapi  er beskrevet ut i fra klientperspektivet på vår hjemmeside.  Personer som ut i fra sine  sine livserfaringer, er egnet til å bli terapeut, kan uten yrkeserfaring i denne retningen,  ved personlig  intervju tas opp på særskilt grunnlag. Det vil da måtte påregnes ekstra dagers undervisning avhengig av yrkesbakgrunn og erfaring.

Studietilbudet vil basere seg på studiesamlinger på deltid over ett år på et sentralt sted i Oslo eller omegn (i samarbeid med  Integral psykologisk institutt)  med god atmosfære som ramme for studiets helhetlige tilnærming.  Omfanget er tenkt å være  ca. to hele dager i måneden fra september til april.  Det vil veksles mellom forelesning, dialog, øvelser og veiledning i studietiden.  Lærere og veiledere  vil være U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle, men også inviterte gjesteforelesere med spisskompetanse på temaer som er viktige  for en integrert  helheltsforståelse av mennesket.   Studentene vil selv i studietiden  erfare en   tilnærming som  gir  mulighet for egenutvikling. Det forventes mellom samlingene at studentene fordyper seg i  særskilt litteratur skreddersydd for studiet og gjør daglige indre øvelser hjemme, parallelt med ekstra fokus hvordan man lever livet i den ytre verden. Det er disse erfaringene som i  neste omgang kan anvendes i arbeid med andre mennesker.

Utdanningen gis sertifisering til å praktisere som integral terapeut.

Er du interessert i mer opplysninger om dette studietilbudet, eller du ønsker å stå på en mailingliste for nærmere informasjon etter hvert,  kan du kontakte instituttet på mail post@nordhelle.no