Undervisning etc.

Vi tilbyr  undervisning i form av forelesninger, workshops eller kortere seminarer innen disse sentrale psykologiske temaene:

  • Kommunikasjon.
  • Konflikthåndtering og mekling.
  • Manipulasjon.
  • Selvrealisering og å skape ny identitet i voksen alder.
  • Separasjon-  samlivsbrudd,- konsekvenser for  barn og for voksne.
  • Åndelige perspektiver i arbeid med å hjelpe mennesker.
  • Forståelse og håndtering av angst på ulike arenaer og nivåer.
  • Sakkyndigrollen i rettssystemet.
  • Stress og stressmestring.
  • Hagepsykologi.

Veiledning

Vi tilbyr veiledning til familievern, barnevern og andre fagpersoner som trenger bistand til konflikthåndtering eller andre relasjonelle utfordringer, inklusive vanskelige personer.

Selvutviklingsgrupper

Vi tilbyr selvutviklingsgrupper fra 5-8 personer over en begrenset tidsperiode, der man arbeider for de som har behov for videreutvikling av sin livsprosess.