Om U.S. Sakhi

Cand.polit. & psykologisk rådgiver

se mer om hans bakgrunn og publikasjoner på egen underfane