Sakhis bakgrunn

 • Lærerhøgskole i India 1962.
 • Undervist i lærerhøgskole i India fra 1965-69, arbeidet som spesiallærer i flere videregående skoler og lang erfaring med undervisning i integrasjon.
 • Kom til Norge i 1971 etter 1 ½ års reise fra India til Europa med opphold i mange land for dialog om eksistensielle tanker om livet ved religiøse institusjoner og utdanningsinstitusjoner.
 • Arbeidet mye i fritidsklubber med ungdommer.
 • Cand.polit. fra Universitetet i Oslo 1992.
 • Grunnlegger og daglig leder ved Kilden Aktivitetssenter for stoffmisbrukere i Skedsmo kommune i 28 år. Kilden var et alternativ til de offentlige tilbudene. I denne perioden var Sakhi ofte intervjuet i ulike medier om ungdommers emosjonelle tilpasningsvansker.
 • 4 år som psykologisk rådgiver ved Psykisk helsevern, Skedsmo kommune.
 • Nesten 40 års erfaring i Norge i arbeid med rusmisbrukere og deres familier, særlig med manipulerende adferd, eksistensiell angst og identitetsproblemer.  Lang erfaring med å hjelpe par til en forsoning og dypere forståelse av samhandlingsmønstre.
 • Har holdt mange foredrag på folkehøgskoler og lærerhøgskoler om ungdomsproblemer og minoritetsgruppers problemer med tilpasning i samfunnet.
 • Sitter i det faglige rådet for Tverrfaglig forum – Forum for kultur, vitenskap og livssyn www.forumviten.info
 • Sakhi har samarbeidet med Grethe Nordhelle i mer enn 20 år, og har deltidspraksis  på Integral Psykologisk Institutt As i Hvalstadåsen på Hvalstad i Asker sammen med Grethe.
 • Har tilsvarende lang erfaring med psykologisk rådgivning overfor mennesker som opplever konflikter med partnere, derunder  svikt i rettssystemet, særlig ved manipulerende adferd i foreldretvistsaker.
 • Forfatter av boken: U.S. Sakhi  &  Grethe Nordhelle  (2012) «KILDEN. Ny kompetanse for å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv». Cappelen Damm. Boken er  i hovedsak basert på Sakhis mangeårige erfaring som grunnlegger og daglig leder på Kilden Aktivitetssenter og hans unike klokskap som menneske.
 • Forfatter av boken:  Grethe Nordhelle & U.S.  Sakhi  (2014). «Angstens røtter.  Eksistensiell forståelse og mestring.»  Fagbokforlaget
 • Forfatter av boken: Grethe Nordhelle & U.S. Sakhi (2021) » Å leve i pakt med Moder jord. Integral terapi.» Cappelen Damm
 • Forfatter av boken: Sakhi, U.S. (2022). » Integral terapeutisk yoga.» Integral Psykologisk Institutt.