Instituttets hage

Omgivelsene påvirker oss. Bevissthet om hva vi eksponerer oss for av miljø er viktig.  I integral terapi vil naturen,  og hagen som naturen i fortettet form,  tilleggs stor terapeutisk verdi på ulike vis.

Ved besøk på Instituttet er du hjertelig velkommen til  før – eller etter – samtalen å besøke  hagen i Hvalstadåsen 11 som  grenser til Hvalstadåsen 7 hvor vi har kontor. Det er frisk  luft, vidt utsyn, en ro i atmosfæren ut fra byens hektiske energi.  Det er gode omgivelser for fysisk, psykisk og spirituell opplading  på stedet.  Hagen har i tillegg til de vakre skapningene blomstene er, vakre nyttevekster, skulpturer, vannfontene og flere sitteplasser både i nedre og øvre del av hagen som omslynger huset med ulike hagerom.  Den myke sildrene lyden fra vannet, og suset fra noen store flotte bjørketrær er vakker musikk for øret.  Er det litt mer vind starter det harmoniske vindspillet med sin dype, vakre klang.  Naturlydene, duftene og synet gir næring til sjelen.  Velkommen til en hagedusj som kan opplive sjel og sinn.   Foto: Per Størksen og Grethe Nordhelle

På et skilt  står det:

På grensen mellom eiendommen  i nr.7, der  instituttet har  kontor og  nr.11, der hagen er, henger følgende skilt i en buegang av hengepil:

       

Det er vidt utsyn fra nr.7 og nr. 11 fra Skaugumåsen –  til Holmenkollen

I boken Hagepsykologi. Naturens harmoniserende kraft 

hageps

finnes  mange  vakre fotos fra  hagen, den gang klinikken lå på Bygdøy.  Det er en delvis selvbiografisk bok, men også klienters erfaringer med  bruk av hagen er beskrevet.  Naturen som våre omgivelser, og særlig hagen som naturen i fortettet form,  har en selvhelbredende kraft og  fungerer som en  psykisk ladestasjon.  Også i terapier kan forståelse av det unike mennesket, som  del av naturen, sammenliknes med planter på ulik vis og utdype vår forståelse og selvkontakt.  Mens vi mennesker streber etter å være noe som ikke er vår sanne natur, vil en tulipan aldri drømme om å være en lilje. Derfor er plantene harmoniske, noe vi mennesker strever mye for å bli. Å gjenkjenne og utfolde vår sanne natur er derfor en viktig ingrediens i integral terapi og kommer også konkretisert fram i Hagepsykologi. Naturens harmoniserende kraft.