Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning tilbys til enkeltindivider, par, familier og andre som har behov for bistand i konkrete situasjoner som er vanskelig å takle. Mens integral terapi er samtaler som oftest går over noe tid, kan rådgivningssamtaler være èn gang eller noen få ganger.

Vår kompetanse tilbys som rådgivning særlig til:

  • par som har samlivsproblemer
  • situasjoner der jus og psykologi er sammenvevet, og det oppstår behov for hjelp til å sortere ut hvordan man skal gå videre i prosessen, eller til å analysere hvilke konsekvenser juridiske skritt kan ha for psykologiske temaer eller omvendt. Det gis IKKE konkrete juridiske råd.
  • foreldre ;  før, under eller etter samlivsbrudd der fokus er på konsekvenser for barn eller reaksjoner barn kan ha.
  • personer som er i vanskelige konflikter, og ønsker hjelp til hvordan de kan takler den eller de personer de er i konflikt med. I denne sammenheng gis rådgivning uten å koble den andre personen inn i samtalen.
  • Personer som opplever psykisk vold/ manipulasjon